Sosyal Politikamız

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitim haklarına duyduğumuz saygı gereği, 18 yaşından küçük çalışan bulundurmuyoruz, işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeye önem veriyoruz.

İşe Alım: Şirket içi sürekliliği sağlamak için işe alımda personel seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kültürü ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunu da gerekli ve önemli kriter olarak kabul ediyoruz.

Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını göz ardı etmiyoruz.

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyduğumuz saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde düzenlemekteyiz.

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak belirlenen asgari ücreti esas alarak; performans esaslı maaş politikası ile, asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde uygulanmasına önem vermekteyiz.

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumları ve kuralları takip etmekteyiz.

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında; ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma durumunda tanımlanan ayrımcılık durumlarını, söz konusu faktör olarak değerlendirmemek ilkelerimizin başında gelmektedir.

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla, çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi ön planda tutuyoruz.

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışanların bireysel güvenliği öncelikli gözetilerek, çalışma ortamı huzurunu sağlamak amacıyla sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmaması adına hassasiyet göstermekteyiz.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma durumu olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını gözetmekteyiz.

Tedarikçi Yönetimi: Doğrudan veya dolaylı yoldan ilişki içinde olduğumuz tedarikçilerimizin sosyal bütünlüğümüz açısından firma içinde eş sorumluğa sahip olduğu inancıyla değerlendirmelerimizi ve oluşabilecek aksiyonları yönetim sistemleri ile takip etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul ediyoruz. Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak eğitimler vermekteyiz.

Eğitim: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, hedefliyoruz.